ROMEX DRAINAGE
Hårdfog som klarar lätt biltrafik och villauppfarter (max 3 tons belastning). 2-komponentsfog som blandas på plats.

Förpackning: 26,8 kg

romexfogarcolor

 

 

Färger: ljus, grå, granitröd och svart.

Säkerhetsdatablad:
ROMEX DRAINAGE 

Läggningsanvisning