ROMEX PROFI DEKO
Denna produkt är avsedd för miljöer där gruset behöver ligga still. Ger en fast men ändå dränerande dekorstensyta. Passar också då man vill skapa mönster med olika sorter/färger av grus.

Förpackningar 1 kg och 1,5 kg. 1 kg räcker till 50 kg grus.

Säkerhetsdatablad
Romex Profi Deko

Läggningsanvisning