Romex Hårdfog Easy Drive

En hårdfog som är färdigblandad och körbar för personbil. Rekommenderad fogbredd på minst 6 mm, fogdjup 30 mm. Max 3 tons belastning.

Hårdfogen passar till betongplattor, gatsten, granit, kalksten, marktegel, sandsten och skiffer.

Förpackning 15 kg.

Färger: ljus, grå och mörk.

Säkerhetsdatablad

Läggningsanvisning

Romex Eco fine

En hårdfog anpassad för smalare fogar, vilket även lämpar sig för granitkeramikplattor där man kan önska smalare fogar. Rekommenderad fogbredd på minst 3 mm, fogdjup 20 mm.

Förpackning 12,5 kg.

Färger: grå och mörk.