Romex Hårdfog Easy Drive

En hårdfog som är färdigblandad och körbar för personbil. Rekommenderad fogbredd på minst 6 mm.

Hårdfogen passar till betongplattor, gatsten, granit, kalksten, marktegel, sandsten och skiffer.

Förpackning 15 kg.

Färger: ljus, grå och mörk.

Säkerhetsdatablad

Läggningsanvisning