Romex Profi deko
Läggning av romex profi deko

ROMEX PROFI DEKO
Denna produkt är avsedd för miljöer där gruset behöver ligga still, exempelvis gångar på kyrkogårdar, i trädgropar eller på handikapp-ramper. Läggningen med Romex Profi Deko ger en fast, men ändå dränerande dekorstensyta. Passar också då man vill skapa mönster med olika sorter/färger av grus.

Läggningen görs genom att först blanda torrt och rent grus eller dekorsten med tvåkomponents Romex Profi Deko. Häll därefter ut stenblandningen på ytan och platta sedan till för att få en jämn yta. Tänk på att lämna lite plats runt trädet om Romex Profi Deko läggs i en trädgrop så att trädet kan växa obehindrat. Härdningen tar cirka ett dygn.

Förpackningar 1 kg och 1,5 kg. 1 kg räcker till 50 kg grus.

Säkerhetsdatablad
Romex Profi Deko