Tänk långsiktigt så blir ekonomin en vinnare!

Skötsel av stora ytor som gatumiljöer, runt företag och stora anläggningar kräver en del resurser. Bland annat är ogräs ett växande problem. På senare år har användningen av kemiska bekämpningsmedel begränsats med omtanke av vår miljö och resurserna för fastighets- och markskötsel minskat hos kommuner och företag.

Fogar i stenläggningar är en plats dit ogräs gärna söker sig och det finns många sätt att bekämpa det så som mekanisk, termisk eller kemisk bekämpning. Inget av dessa alternativ är idealiskt. Flera undersökningar har däremot visat att om stensättningen fogas med en hårdfog blir underhållet minimalt och ogräset får svårt att etablera sig.

10 skäl att välja Romex Hårdfog:

  1. Håller ogräs borta
  2. Slitstarka fogar som inte gröps ur av regnigt väder eller sugande sopmaskiner
  3. Minskat underhåll – fogarna behöver inte fyllas på eller rensas varje år
  4. Hårdheten i fogen gör att tungt trafikerade ytor inte slits så fort och det blir lättare att gå i högklackade skor
  5. Vattengenomsläpplig
  6. Frostbeständig
  7. Ger lättstädade stenytor, tål både sopmaskiner och högtrycksstädning
  8. Fogen lossar lätt från stenen om man vill återanvända stenen vid en omläggning
  9. Förhöjer utseendet på hela stenytan
  10. Ekonomiskt fördelaktigt på längre sikt!