Om Flisby AB

Trädgårdens golv sedan 1966. På Flisby uppe på småländska höglandet har vi stenkoll på allt som har med marktäckning att göra. Vi har ett av marknadens största utbud och hos oss kan du beställa alltifrån traditionella betongvaror och marksten till ett mycket stort sortiment av granit, skiffer, kalksten, marmor, sandsten, gatsten, sjösten och annan natursten eller grus. Vi har också ett stort sortiment av tillbehör, däribland Romex Hårdfog och Romex fastfog som ger en underhållsfri läggningsyta, fri från ogräs och myror.

 

Offentlig miljö

Flisby AB har under många år levererat sten och tillbehör till kommuner i hela Sverige. Romex Hårdfog är ett mycket viktigt komplement vid både ny läggning och renovering av gamla stenytor. Vi kan stolt åka ut och besöka vackra stenmiljöer och nöjda kommuner. Dessa anläggningsprojekt har alla genomförts av både stora och små entreprenadföretag som väljer att handla av oss.

Med mer än 55 år i branschen har vi utvecklat ett unikt logistiknät som förkortar vägen mellan tillverkare och kund. Det mesta materialet är hämtat direkt från berget eller gjuteriet, utan diverse mellanhänder. Det gör att vi kan hålla de låga priser vi gör. Vi söker stenen där den finns, vilket innebär att vi kan erbjuda unika stensorter från ett 15-tal olika platser i världen.

Vi har kontor i Göteborg, Malmö, Halmstad, Jönköping, Vallentuna, Norsborg och småländska Flisby. Se även Flisbys webbshop.

 

Code Of Conduct

Flisby AB har en viktig roll att spela i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi vill försäkra oss om att våra produkter tillverkas under goda arbetsförhållanden och att ingen som bidrar till vår framgång berövas sina mänskliga rättigheter eller lider skada. Därför har vi utvecklat en uppförandkod för våra leverantörer. Genom att underteckna denna förbinder sig leverantören att proaktivt verka för att möta dessa krav inom sin egen verksamhet och sin leverantörskedja.

Läs mer på vår hemsida www.flisby.se