Material
2-komponents epoxybaserad hårdfog. Vi har olika fogmedel anpassade efter belastning och slitage. Romex D2000 (tung trafik och offentliga miljöer) samt Romex V2 (extremt tung trafik t.ex. rondeller och farthinder). Dessutom finns Romex Profideco (dekorstensytor). De bindemedel som används är organiska (lättare laster), polymerer (medellaster) eller epoxi (tunga laster).

Funktion
Självdränerande hårdfogar som är beständiga mot frost- och tösalt. Fogen har en viss (mycket liten) flexibilitet och underarbetet bör därför utföras med stor noggrannhet för att undvika tjälpåverkan eller sättningar. Styv överbyggnad vid höga belastningar.

Färger
Ljus, grå, svart och granitröd

Läggning
Fogbredd minimum 5 mm och fogdjup minimum 30 mm. Fogen kan i princip läggas hur brett som helst men djupet ska då vara minst det dubbla. Det är viktigt att det inte regnar på fogen under härdningstiden som är 24 timmar. Efter ytterligare fem dygn har fogen uppnått full hållbarhet.

Uppskattad åtgång
Åtgång beror på lokala förhållanden och den som utför arbetet. Nedan anges en grovt uppskattad åtgång vid 5 mm fogbredd 3 cm fogdjup. Är fogen djupare kan man förfylla fogen med stenmjöl.

  • Storgatsten ca 6 kg/m2
  • Smågatsten ca 7 kg/m2
  • Grändsten 21×14 cm ca 3 kg/m2
  • Betongplattor 40×40 cm ca 2 kg/m2
  • Betongplattor 50×50 cm ca 1 kg/m2
  • Skiffer oregelbunden ca 3-6 kg/m2
  • Natursten 30×30 cm ca 2 kg/m2
  • Natursten romanum ca 3 kg/m2

Underhåll
Normal rengöring vid nedfall, fogen tål högtryckstvätt och sopmaskiner.

Förvaring
Förpackningarna ska förvaras i minimum +2 C°.